De European Chemicals Agency (ECHA) heeft vijf nieuwe chemische stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen. Deze stoffen zijn opgenomen omdat ze een potentieel gevaar vormen. Bedrijven die deze stoffen gebruiken, hebben een wettelijke verplichting om deze stoffen op te nemen op hun kandidatenlijst.

Het gaat hierbij om de volgende stoffen:

  • Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol
  • Bumetrizol (UV-326) 
  • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butaan-1-one
  • 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (UV-329)
  • 2,4,6-tri-tert-butylfenol

Meer informatie over deze stoffen zie ECHA Europa.

Heeft u vragen over productie, opslag, registratie, transport of de verwerking en/of gebruik van deze stoffen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.