Eerder schreven we al over de schadelijke effecten van blootstelling aan dieselmotoremissie (DME).

Machines met een dieselmotor van minder dan 56kW moeten verplicht worden uitgerust met een roetfilter welke een effectiviteit heeft van 95%. Het gaat hierbij om onder andere graafmachines, minigravers, wielladers en shovels op diesel met een vermogen van 19 tot 56 kW. 

Machines die bij de aanschaf niet voorzien zijn van een roetfilter met voldoende effectiviteit zullen alsnog moeten worden uitgerust met een roetfilter. Bouwend Nederland heeft op haar website een helder en duidelijk overzicht gedeeld waarop de nieuwe eisen en uitzonderingen in kaart zijn gebracht.  

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar beleid aangescherpt en zal hierop actief handhaven. Deze verandering is volledig in lijn zoals omschreven in het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Eén van de afspraken in dit convenant is dat er vanaf 1 januari 2030 helemaal niet meer met machines, voorzien van een dieselmotor met een vermogen van minder dan 56 kW, wordt gewerkt. 

Heeft u vragen over de effecten van blootstelling aan DME? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.