Helaas beschikken veel ondernemers nog steeds niet over de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit heeft tot gevolg dat veel werknemers een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij een arbeidsongeval. Door middel van de RI&E worden de risico’s in een bedrijf in kaart gebracht en moeten er beheersmaatregelen worden genomen om het risico te beheersen.

In sommige bedrijven zijn ook vrijwilligers werkzaam; vaak worden zij niet benoemd in de RI&E terwijl zij wel risico lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Volgens het Arbobesluit (art.9.5a) moeten ook de vrijwilligers hierin meegenomen worden, zeker omdat zij zelfs in sommige gevallen een groter risico lopen op ongevallen. Zij werken vaak namelijk afwisselend en ook onder verschillende omstandigheden.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.