Als gevolg van het klimaatakkoord wordt het vanaf 100 werknemers voor de werkgevers verplicht om een registratie van CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel bij te houden. Deze verplichting voor werkgevers gaat in per 1 juli 2023.

Aanleiding voor deze verplichting is dat de uitstoot van werkgeboden personenmobiliteit vanaf  2030 verlaagd moet worden. De registratie is van toepassing op al het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten waarvoor de werknemer reiskostenvergoeding ontvangt of een auto ter beschikking gesteld heeft gekregen.

De achterliggende gedachte is dat werkgevers nu al beginnen na te denken om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Mocht tussentijds blijken dat de doelstellingen, die gesteld zijn, voor 2030 niet gehaald gaan worden, dan heeft de overheid de mogelijkheid om vanaf 2026 een maximum aan uitstoot op te leggen aan individuele werkgevers.

Wilt u meer weten wat de gevolgen zijn voor u organisatie? Onze adviseurs helpen u graag