De jaarlijkse vastenmaand ramadan begint dit jaar maandag 11 maart bij zonsopgang (eerste iftar) voor Moslims. Hoewel er geen wettelijke verplichtingen of regels zijn rondom het werken tijdens de ramadan, is het goed  om als werkgever hierover afspraken  te maken.  Het niet eten en drinken heeft op sommige werknemers een flinke wisselwerking. Het kan dat werknemers zich minder fit voelen, omdat hun ritme anders is dan normaal en ze daardoor minder geconcentreerd hun werk kunnen verrichten. Hierdoor kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan.

Hoewel er geen wettelijke regels zijn is het wel goed om rekening te houden met een aantal zaken:

  • Breng in kaart wie er mee doen aan de ramadan en laat leidinggevenden gedurende deze periode extra aandacht besteden aan deze medewerkers. Houd in de gaten of het goed met hen gaat.
  • Geef andere medewerkers voorlichting over de ramadan. Dit creëert extra begrip tussen collega’s onderling, maar het is ook leerzaam en leuk om als collega meer te weten over een andere cultuur en de bijbehorende
  • Iedere medewerker heeft recht op pauze. Bespreek met de medewerkers die meedoen aan de ramadan of ze hun pauze misschien op een ander moment willen houden.
  • Als werkgever mag je iemand niet verbieden om te gaan bidden op het werk (Wet Gelijke behandeling). Maak hierover samen afspraken.
  • Aan het eind van de ramadan wordt het Suikerfeest gevierd oftewel Eid al-Fitr. Maak afspraken over verlof op deze dag.
  • Ga na of het mogelijk is om medewerkers, die gedurende de ramadan zware fysieke inspanning moeten verrichten, tijdelijk andere werkzaamheden kunnen verrichten.

Tijdens de ramadan verandert er veel,  het dagritme, het aantal maaltijden, de hoeveelheid calorieën en mogelijk ook lichamelijke activiteit. Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op het werk. Het erkennen en herkennen van de invloeden en deze bespreekbaar maken en houden zorgt voor goede communicatie. Laten we blijven communiceren en zo eventuele veiligheidsrisico’s verminderen.