Pyridine is een stof die met name gebruikt wordt bij de productie van pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars.

Op verzoek van de minister van SZW heeft de vaste Subcommissie Classificatie, carcinogene stoffen (kankerverwekkende stoffen) van de Gezondheidsraad beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat pyridine kankerverwekkend is. Na onderzoek heeft de commissie geconcludeerd, dat het bewijs hiertoe beperkt is en dat pyridine in gevarencategorie 2 valt. Stoffen die onder gevarencategorie 2 vallen zijn stoffen die er van verdacht worden kankerverwekkend voor mensen te zijn. Daarnaast heeft de commissie onderzocht of er aanwijzingen zijn dat pyridine mutageen is. Omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn, ziet de commissie hiertoe geen aanleiding en geeft dan ook het advies om pyridine niet te classificeren als mutageen in geslachtscellen. 

Wanneer er in uw organisatie gewerkt wordt met Pyridine, zullen er dus extra maatregelen moeten worden genomen. Wanneer u wilt weten welke maatregelen nu genomen moeten worden, neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.