Eerder dit jaar brachten wij de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de komende jaren onder de aandacht. Eén van die aandachtspunten is het onveilig en ongezond werk voor jeugdigen, maar wat houdt dit precies in? Welke maatregelen moet je als werkgever nemen om deze situatie te voorkomen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaren (artikel 5.2. Arbobesluit).  Het werk mag namelijk geen nadelige gevolgen opleveren voor werknemers. Overigens biedt de Arbowet extra bescherming aan jeugdige werknemers. De reden hiervoor wordt hieronder beschreven.

Waarom worden jeugdige werknemers extra beschermd in de Arbowet?

Volgens de statistieken van arbeidsongevallen, blijkt dat jeugdige werknemers meer risico lopen op een ernstig ongeval dan oudere werknemers. De oorzaak hiervan is onder andere:  

  • Dat jeugdige werknemers vaak nieuw zijn op de werkvloer en hierdoor een tekort hebben aan ervaring. Hierdoor zijn zij niet in staat om risico’s goed in te schatten.
  • Jeugdige werknemers zijn in veel gevallen zowel in fysiek als psychologisch niet voldoende volgroeid.

Andere aspecten die vaak voor jeugdige werknemers risico’s-verhogend zijn:

  • Onvoldoende vaardigheden en opleiding;
  • Onvoldoende kennis over hun rechten;
  • Onvoldoende kennis over de verplichtingen van de werkgever;
  • Onvoldoende vertrouwen om zich uit te spreken;
  • Werkgevers erkennen onvoldoende dat jeugdige werknemers extra bescherming nodig hebben.

Wat kun je als werkgever doen?

Wanneer je jeugdige werknemers in dienst hebt, dan is het verplicht om de risico’s waaraan zij blootgesteld kunnen worden in kaart te brengen. Dit dient gedaan te worden in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Aan de hand van de risico’s zullen er afdoende beheersmaatregelen genomen moeten worden. Het is verstandig om de jeugdige werknemers altijd samen te laten werken met een oudere – meer ervaren – werknemer. Zorg er daarnaast voor dat de jeugdige werknemers goed geïnformeerd worden over de risico’s en de beheersmaatregelen. Het is van belang dat de risico’s en beheersmaatregelen regelmatig worden herhaald.

Wilt u meer weten over jeugdige werknemers of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.