De laatste tijd ben ik vanwege verschillende rollen/functies in contact gekomen met de lokale politiek. Voor mij persoonlijk een vrij nieuwe ervaring. Ik ben opgevoed met de regel dat als je mag stemmen, je dit ook moet gaan doen. Ga je niet dan is dat jouw eigen keuze, maar dan moet je naderhand ook niet klagen dat je het niet eens bent met bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Verder zul je je moeten verdiepen in de politiek wanneer je gaat stemmen. Dus bij iedere naderende verkiezing heb ik dit altijd trouw gedaan. 

Doordat ik de afgelopen tijd wat meer in aanraking ben gekomen met de lokale politiek, heb ik mogen leren hoe bepaalde processen lopen en de besluitvorming tot stand komt. Ik zeg dat ik veel heb mogen leren, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik het eigenlijk nog steeds niet begrijp. Sterker nog, misschien moet ik wel zeggen dat ik het niet wil begrijpen. 

Eén ding is wel heel helder geworden in deze voorbije periode. Er is nog altijd een enorme kloof tussen burgers/bedrijfsleven en de politiek. Als ik mijn onderneming op eenzelfde manier zou runnen als de politiek omgaat met bepaalde vraagstukken, durf ik zeker te stellen dat ik binnen één jaar failliet ben. Als ondernemer wordt juist van je verlangd dat je snel kunt schakelen en aanpassingen kunt doorvoeren. En daar schuurt het wat mij betreft; ik stel mij dan ook vaak de vraag waarom dit binnen de politiek niet mogelijk is.

Een rode draad in de besluitvorming binnen de politiek is wat mij betreft communicatie. Waarom is het zo moeilijk om een beslissing te nemen? Het is een gegeven dat er altijd wel een partij is die teleurgesteld gaat worden in een keuze die gemaakt wordt; je hebt immers voor- en tegenstanders van een standpunt. Maar gaat het dan niet juist om de uitleg die je als bestuurder c.q. politiek kunt geven over hoe een bepaalde besluitvorming tot stand is gekomen? Het is mijn inziens juist die duidelijkheid en concreetheid die ontbreekt.

Ik denk dan ook dat bij dit laatste punt nog veel winst te behalen is en ik vraag me dan ook af  wanneer dit verandert en of het vertrouwen in de politiek zal gaan groeien.

Alette