Door de afgelopen jaren heen heeft ons bedrijfslogo de nodige ontwikkelingen ondergaan. We kunnen dan ook wel stellen dat ons logo is mee veranderd met de ontwikkelingen die wij als organisatie hebben doorgemaakt.   

Vijfentwintig jaar geleden zijn wij gestart met een logo van een boormachine, toen volledig aansluitend op de keuringen van arbeidsmiddelen. Vanuit de historie zijn wij een bedrijf die keuringen van arbeidsmiddelen verricht, wat zich later heeft uitgebreid. Na een aantal jaren bleek dat dit logo niet meer voldeed en passend was bij onze werkzaamheden. Een nieuw ontwerp werd gemaakt;

de karabijnhaak, wat staat voor betrouwbaarheid en aanhaken. Dit sluit volledig aan op de uitbreiding van onze diensten. Door niet meer alleen het keuren van arbeidsmiddelen, maar ook valbeveiligingssystemen, waren wij steeds vaker bij klanten aangehaakt bij het opzetten en implementeren van kwaliteits- en veiligheidstrajecten. Niet alleen is toen het logo aangepast, maar ook zijn de huiskleuren gewijzigd naar zwart en geel. Zwart als basiskleur en geel als attentiekleur, attentie voor veiligheid.  

Met de komst van een nieuwe directeur is ook een nieuwe periode geïntroduceerd. Onze organisatie heeft zich steeds verder ontwikkeld als totaalleverancier op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Als organisatie proberen wij ons continue te blijven ontwikkelen en verbeteren, iets wat ook volledig aansluit bij de kwaliteits-, veiligheids-, en milieu trajecten, die wij opzetten en implementeren bij bedrijven. Onze werkwijze binnen onze eigen organisatie, maar ook die wij ontwikkelen bij klanten, sluit volledig aan op de PDCA – cyclus, ook wel bekend als de Demming cirkel welke staat voor Plan-Do-Check-Act, waarmee het proces van continue verbeteren wordt omschreven.  

In ons huidige logo is de Demming cirkel dan ook duidelijk zichtbaar. Het door elkaar lopen van de cirkels staat voor de oude generatie en de nieuwe generatie die altijd samen met elkaar verbonden zullen zijn.