We zijn inmiddels al begonnen aan het vierde kwartaal, een mooi moment om even over onze schouder achterom te kijken naar het voorbije jaar. We hebben inmiddels de beschikking over de eerste cijfers van 2023. Hoe staan we er in Nederland dit jaar voor? De Cobouw heeft de gegevens van 2023 bijgehouden en hieruit komen -nog altijd- zorgwekkende cijfers naar voren. Over het eerste half jaar zijn er 10 dodelijke ongevallen te betreuren; waarvan er 9 bouw gerelateerd zijn en één heeft plaatsgevonden bij een toeleverancier.

Het is misschien nog wat vroeg om conclusies te trekken uit deze statistieken. Wel is duidelijk dat we nog altijd niet op het gewenste niveau zitten. Nog meer aandacht schenken aan veiligheid is dan ook van belang, mede om de dodelijke-ongevalscijfers van 2023 niet verder op te laten lopen. Hoe we dit met elkaar moeten bewerkstelligen is ons inziens geen eenduidig  antwoord op. Wel wordt het de hoogste tijd, dat in de bouw zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hun verantwoordelijkheid nemen en echt gaan samenwerken aan het vergroten van veiligheid op projectlocaties.

Wilt u weten hoe u de veiligheid op uw project kunt verbeteren? Neem gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.