Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen zodat werknemers geen schade oplopen aan hun gezondheid tijdens het werk. Dit geldt zeker voor het werken met gevaarlijke stoffen. Voor alle gevaarlijke stoffen is een zogenaamde grenswaarde vastgesteld, deze grenswaarde dient door de werkgever aangegeven te worden. De grenswaarde is de maximaal toelaatbare hoeveelheid van de betreffende gevaarlijke stof/gas/damp die in de lucht op de werkplek aanwezig mag zijn.

Werkgevers dienen maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde blijft. In Nederland dienen werkgevers zelf de grenswaarde vast te stellen voor veel stoffen die zij gebruiken;  dit noemen we de bedrijfsgrenswaarden. De overheid vult deze aan met een wettelijke, publieke grenswaarde voor gevaarlijke stoffen. Ook binnen Europa worden de wettelijke grenswaarden vastgesteld, deze worden vervolgens door de Nederlandse overheid overgenomen in de nationale wetgeving.

Het RIVM heeft recentelijk een notitie opgesteld waarin de stappen worden omschreven voor het vaststellen van de wettelijke, publieke grenswaarden voor chemische stoffen op de werkplek in Nederland en de relatie met de Europese wettelijk grenswaarden.

Heeft u binnen uw bedrijf hulp nodig voor het vaststellen van de bedrijfsgrenswaarde of wilt u meer weten over het toepassen van de wettelijke grenswaarden binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.