De Europese Unie heeft de nieuwe Machineverordening definitief aangenomen. Na publicatie is de nieuwe machineverordening op 19 juli 2023 in alle EU-lidstaten in werking getreden. Vanaf deze datum hebben machinefabrikanten 3 jaar en 6 maanden de tijd om hun machines aan te passen.   

Deze nieuwe Machineverordening heeft tot gevolg dat er voor machines (arbeidsmiddelen) nieuwe veiligheidseisen gaan gelden. Op dit moment is er in Nederland de Machinerichtlijn en deze maakt onderdeel uit van het Warenwetbesluit Machines. Na de overgangstermijn, zal per januari 2027, de machinerichtlijn worden ingetrokken.  De nieuwe Machineverordening zal na een overgangsperiode ook van toepassing zijn op alle lidstaten van de Europese Unie. Dit betekent dus dat het zal gelden als EU-machineverordening.

De nieuwe verordening gaat verder in op de eisen zoals gesteld in de Machinerichtlijn. Een aantal zaken zullen worden uitgebreid en verduidelijkt. Wij hebben ze puntsgewijs op een rij gezet:

  • Er wordt meer aandacht besteed aan de risico’s die nieuwe technologieën met zich brengen; het toepassingsgebied zal worden aangepast. Machines die geen hoog risico meer zijn zullen van de lijst worden verwijderd. Nieuwe machines die voorzien zijn met Artificial intelligence zullen worden toegevoegd.
  • De huidige lijst van hoog risico machines, met een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden, zal in tweeën worden gesplitst. De nieuwe verplichting is dan nog maar van toepassing op zes categorieën. Voor alle andere categorieën mogen de fabrikanten zelf een conformiteitsbeoordeling gaan uitvoeren.
  • De regels voor machineproducten gaan ook gelden voor kleine privé-voertuigen zoals elektrische steps en fietsen en lichte elektrische voertuigen.
  • Het gebruik maken van digitale gebruiksaanwijzingen mag als standaardoptie worden gebruikt, ook de papieren documentatie blijft een optie. Het blijft verplicht om bij alle producten informatie over de veiligheid te verstrekken.

Wilt u weten welke gevolgen de nieuwe Machineverordening kan hebben op de door u gefabriceerde machine? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.