Regelmatig wordt er door ons aandacht besteed aan de (veiligheids)cultuur binnen  organisaties. Een goede cultuur binnen de organisatie draagt positief bij aan de sfeer binnen een bedrijf.

Het is de aard van de mens dat het hebben van kritiek soms makkelijker is, dan het geven van een compliment. Niet alleen vinden velen het lastig om complimenten te geven, maar het bewust ontvangen van complimenten blijkt soms ook lastig. Een vaak gehoorde opmerking is dan ook “ik krijg nooit complimenten van mijn werkgever” en “er wordt alleen maar kritiek gegeven” . Als daar dieper op ingegaan wordt, dan blijkt vaak dat er wel degelijk complimenten worden gegeven, maar dat deze vaak niet als zodanig worden herkend of niet bewust worden ontvangen.

Geef eens een compliment

Woensdag 1 maart 2023 is het Nationale Complimentendag. Een mooi moment om eens stil te staan bij het geven en ontvangen van complimenten. Een compliment wordt pas goed ontvangen, als in het compliment duidelijk wordt dat de ontvanger zich gewaardeerd kan voelen. Daarnaast heeft het geven van een compliment als positief gevolg, dat de gever van een compliment er vaak zelf ook blij van wordt. Dus een win-win situatie!

Hoe kun je complimenten het beste geven:

  • Maak het compliment persoonlijk, doe dit op een eerlijke en positieve manier zonder bijbedoelingen.
  • Geef aan waarom je een compliment geeft.
  • Bij een compliment hoeven niet altijd cadeaus te worden gegeven. Een eerlijk en oprecht woordelijk compliment blijft bij medewerkers meer bij, dan een cadeau.
  • Een compliment geven kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren; telefonisch, via de mail of stuur eens een aardig berichtje.