Een Laatste Minuut Risico (LMRA) beoordeling is een korte risicobeoordeling die niet schriftelijk wordt vastgelegd. Deze check wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd, door de medewerkers die de werkzaamheden ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Het doel van het uitvoeren van de LMRA is de kans verkleinen op risico’s en daarmee ook op ongevallen. Wanneer u als bedrijf VCA gecertificeerd bent, is het uitvoeren van een LMRA door de uitvoerende medewerkers zelfs verplicht.

Ikas heeft voor het uitvoeren van een goede LMRA handige pasjes ontwikkeld. Op deze kaartjes, die het formaat van een bankpas hebben, staat een schematische checklist waarin een aantal korte acties en vragen worden benoemd. Wanneer één van de vragen met JA beantwoord wordt en de maatregelen niet genomen kunnen worden, dienen de werkzaamheden stilgelegd te worden. Wanneer er voorafgaand aan de werkzaamheden een Taak Risico Analyse (TRA) is uitgevoerd en uit de LMRA blijkt dat de werkzaamheden niet op een veilige manier kunnen worden gestart, dan dient de TRA te worden aangepast.

Deze handige LMRA pasjes kunt u gratis bij ons bestellen via het contactformulier.