Jaarlijks krijgen 400 – 500 mensen legionella in Nederland. Ook op het werk lopen werknemers (en derden) het risico om besmet te raken met de legionellabacterie. Nu de temperaturen oplopen en er veel mensen met vakantie gaan is het goed om stil te staan bij het ontstaan en voorkomen van legionella.

Legionella wordt veroorzaakt door een bacterie. De legionellabacterie komt van nature in bijna ieder water voor en kan zich enorm snel vermenigvuldigen in warm, stilstaand water bij temperaturen tussen de 20 en 40 graden. Besmetting vindt plaats door het inademen van waternevel dat met de legionellabacterie is besmet. Het risico is groot wanneer water langdurig heeft stilgestaan in de waterleiding.

Legionella voorkomen

De belangrijkste beheersmaatregelen ter voorkoming van legionella:

  • Neem het risico van legionella op in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie en geef in het Plan van aanpak aan hoe omgegaan wordt met het risico.
  • Stel een legionella beheersplan op.
  • Voorkom “dode stukken” in leidingwerk.
  • Spoel regelmatig leidingen waarin water heeft stilgestaan goed door ( meerdere minuten), denk hierbij aan koffiezetautomaten en bouwwatervoorzieningen.

Wilt u weten hoe u legionella kunt voorkomen? Onze adviseurs helpen u graag.