Vandaag, dinsdag 19 april, is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Deze dag is bedoeld om extra bewustwording te creëren rondom pesten, met het doel om dit de rest van het jaar door te zetten.

In 2017 waren maar liefst ruim een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 werknemers (bron: TNO) structureel worden gepest op de werkvloer. Het gaat dan niet alleen om plagerijen maar ook om het uitschelden, intimideren, buitensluiten en achterhouden van belangrijke informatie.

Niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever hebben deze pesterijen grote gevolgen. Werknemers hebben minder plezier in de uitvoering van hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen welke uiteindelijk kunnen leiden tot ziekteverzuim. Uit onderzoek is gebleken dat pesten op de werkplek uiteindelijk leidt tot zo’n vier miljoen verzuimdagen per jaar. Dit heeft hoge financiële gevolgen voor de werkgever, immers de werknemers hebben gedurende hun ziekteperiode wel recht op loondoorbetaling.

Het voorkomen van pesten op de werkplek is niet altijd gemakkelijk. Als werknemer toegeven dat je gepest wordt is niet altijd makkelijk. Voor volwassenen ligt er nog altijd een groot taboe op om dit toe te geven. Ook voor collega’s die het pesten zien gebeuren is het lastig om in te grijpen en hier daadwerkelijk wat aan te doen.

Om pesten te voorkomen is het belangrijk om het pesten veel onder de aandacht te brengen en met elkaar te bespreken.

Meer informatie

Meer weten over ongewenst gedrag
https://ikas.nl/ongewenst-gedrag

 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl