In Nederland kennen wij de Gezondheidsraad. Dit is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die als wettelijke taak heeft de regering en het parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. 

Ten aanzien van blootstelling aan koolmonoxide is er een conceptrapport opgesteld over  beroepsmatige blootstelling. De Gezondheidsraad biedt nu de gelegenheid om commentaar te leveren op dit conceptadvies tot 8 april 2024.

Heeft u vragen over blootstelling aan koolmonoxide of gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.