Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van kwartstof. We weten inmiddels al enige jaren dat kwartsstof kankerverwekkend is. Ondanks dit blijft ProRail doorgaan met het gebruik van stenen die kankerverwekkende kwartsstof bevatten. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangegeven dat zij een boete kan opleggen of het werk kan stilleggen, wanneer ProRail blijft doorgaan met het gebruik van de stenen die kwartsstof bevatten.

Dit heeft een woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie aangegeven aan persbureau ANP als reactie op het nieuws dat Zembla op 1 maart naar buiten bracht. In Zembla onthulde minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een vertrouwelijke brief dat ProRail zich al 25 jaar niet aan de Arbowetgeving houdt. ProRail heeft aangegeven naar de rechter te stappen in verband met de sancties van de Arbeidsinspectie. ProRail geeft namelijk aan dat zij niet aan de eisen kunnen voldoen, omdat er onvoldoende alternatieven op de markt verkrijgbaar zijn. De Arbeidsinspectie spreekt tegen dat er onvoldoende stenen zonder kwarts zouden zijn en zien de rechtszaak tegemoet.