Het verplichte karakter van BHV binnen je bedrijf

Of je nu één medewerker in dienst hebt of vijftig, in de Arbowet staat dat iedere werkgever verplicht is om een noodhulporganisatie te hebben. Een noodhulporganisatie wordt ook wel bedrijfshulpverlening, kortweg BHV, genoemd. De bedrijfshulpverleners in jouw bedrijf verlenen hulp bij incidenten die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Dit geldt dus ook wanneer je een (zeer) klein team hebt!

Onze adviseurs en keurmeesters komen dagelijks over de vloer bij bedrijven. Regelmatig constateren zij dat veel werkgevers het voldoende vinden om één of meerdere BHV-ers op te leiden om het daar vervolgens bij te laten. Echter voor een goed en adequaat functionerend team van bedrijfshulp-verleners is wel wat meer nodig dan alleen een theoretische opleiding.

Betekenis BHV
Om te beginnen betekent bedrijfshulpverlening dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie bij noodsituaties. Hierbij gaat het altijd om het verlenen van eerste hulp. Deze hulp wordt verleend door BHV-ers, zij komen in actie wanneer de veiligheid van de werknemers of bezoekers gevaar loopt. Hun taak is dan ook om schade te voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat noodhulp alleen mag worden verricht wanneer het eigen leven van de BHV-er niet in gevaar komt.

“Eén BHV-er is geen BHV-er. Richt daarom altijd een team in”

Risico’s
Een goed uitgeruste bedrijfshulpverlening start met een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), waarin ook de noodhulporganisatie een plek heeft. Voor 2007 stond in de Arbowet exact omschreven hoeveel BHV-ers in een organisatie aanwezig moesten zijn, dat was één BHV-er op de vijftig medewerkers. In de huidige Arbowet staat dat er doeltreffende maatregelen moeten worden genomen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Voor de inrichting van de BHV-organisatie wordt dan ook gekeken naar de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen binnen een organisatie.

Teamwork
Eén BHV-er is geen BHV-er, richt daarom altijd een team van BHV-ers in. Heb je een kleine organisatie met weinig medewerkers wees dan creatief en maak bijvoorbeeld afspraken met je buren over de BHV-organisatie. Voor het bepalen van het aantal BHV-ers moet ook rekening worden gehouden met de bezetting. Werk je met ploegendiensten, dan zullen tijdens alle diensten voldoende BHV-ers aanwezig moeten zijn.

 

Op herhaling
Om BHV-er te worden, volg je een speciale cursus. De kracht van een goede BHV-organisatie zit ‘m in het herhalen van de theorie en het oefenen van praktische situaties. Ga ook regelmatig op herhalingscursus, dit is interessant, leuk en zeer nuttig! In de Arbowet staat niet precies omschreven hoe vaak een BHV cursus gevolgd dient te worden. Vaak zien we dat opleiders een geldigheid van het certificaat afgeven van één jaar. Wanneer uit de RI&E blijkt dat het bedrijf een hoog risico heeft op ongevallen is het wijs om extra vaak met elkaar te trainen.