Tijdens de uitvoering van ons werk of door drukte in het algemeen, staan we misschien niet vaak genoeg bij stil bij onze eigen gezondheid. Signalen worden niet opgemerkt of zelfs genegeerd. Verwaarlozing van de gezondheid kan er zelfs toe leiden dat tekenen en/of symptomen van ernstige gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld een hartaanval, niet tijdig herkend worden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Een hartaanval treedt op wanneer de bloedtoevoer naar een gedeelte van het hart gedurende langere tijd wordt geblokkeerd. Deze blokkade kan leiden tot ernstige schade aan de hartspier als er niet snel actie wordt genomen. De tekenen en symptomen zijn:

  • Pijn of ongemak op de borst; dit kan aanvullen als druk, kramp of pijn in het midden of de linkerkant van de borst. Dit gevoel kan een paar minuten duren of komen en gaan.
  • Kortademigheid: moeite met ademhalen of kortademigheid kan een teken zijn van een hartaanval, dit kan gebeuren met of zonder pijn op de borst.
  • Misselijkheid of braken: sommige mensen ervaren misselijkheid, indigestie of braken tijdens een hartaanval. Ook deze symptomen kunnen optreden zonder pijn op de borst.
  • Pijn of ongemak in andere delen van het bovenlichaam: deze pijn of dit ongemak kan optreden in één of beide armen, de rug, nek, kaak of maag. Deze pijn kan geleidelijk of plotseling zijn en kan komen en gaan.
  • Andere symptomen zoals: koud zweten, duizeligheid of plotselinge (extreme) vermoeidheid.

Welke actie moet ondernomen worden wanneer u zelf of iemand die u kent deze symptomen ervaart?

  • Het is van cruciaal belang om direct actie te nemen.
  • Bel het alarmnummer 1-1-2 en geef bij de melding door dat er vermoedelijk sprake is van een hartaanval.
  • Blijf kalm en rustig terwijl er wordt gewacht op medische noodhulp.

Voorkomen is beter dan genezen. Blijf prioriteit geven aan je eigen gezondheid en welzijn, maar ook aan die van collega’s medewerkers. Een periodieke check van de bloeddruk kan ook inzicht geven in de gezondheid en mogelijke risico’s op hartfalen. Het herkennen van de tekenen en symptomen zijn essentieel voor iedereen ongeacht de gezondheid en welzijn.

Ikas verzorgt BHV trainingen en kan verschillende BHV trainingen verzorgen, zoals BHV voor nieuwe medewerkers, BHV herhaling en BHV met code 95. Wilt u meer weten over de BHV opleidingen? Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag.