De komende twee jaar zal de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) worden herzien. Naast dat deze twee normen worden herzien, zal er ook nog een besluit worden genomen over het herzien van de ISO 45001 (veiligheid).

Om er voor te zorgen dat de ISO-normeringen nog aansluiten bij de behoeften van de gebruikers, worden de normen iedere vijf jaar beoordeeld op hun actualiteit; een uitkomst hiervan kan zijn dat het nodig is om de normen te herzien.

De Nederlandse normcommissie Kwaliteitsmanagement is actief betrokken geweest bij de gevoerde internationale discussies rondom het wel of niet herzien van de ISO 9001. De punten die de normcommissie heeft aangedragen ter herziening van de norm zijn:

  • Er voor zorgen dat de norm geschikter wordt voor de toepassing op dienstverlening.
  • De ‘risk-based’ benadering van kwaliteitsmanagement verder doortrekken.
  • Een pragmatischere invulling van de paragraaf over ontwerp en ontwikkeling
  • De eisen voor “Management of Change” aanscherpen.
  • Meer aandacht voor de inbedding van kwaliteitsmanagement in de algehele bedrijfsvoering van een organisatie.

Nu het besluit tot herziening is genomen, is er een planning gemaakt voor het herzieningstraject. Er is een ambitieuze planning opgesteld van 24 maanden. De publicatie van de nieuwe versie staat dan ook gepland voor december 2025.

Heeft u vragen over de ISO 9001? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.