Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag hebben en/of verwerken en die boven de drempelwaarden uit komen, zijn ARIE-plichtig. Deze verplichting is een regeling die afkomstig is uit het Arbobesluit. Deze regeling bestaat al langer, maar sinds 1 januari 2023 is er een herziene ARIE-regeling gepubliceerd. Voor de invoering geldt een overgangstermijn van 1 jaar; dit betekent dat de meldingen gedaan moeten worden voor 1 januari 2024.

Bedrijven dienen zelf te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen er in het bedrijf aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn en in welke hoeveelheden. Dit dient te worden gedaan door het uitvoeren van een Aanvullende Risico Inventarisatie- en Evaluatie (ARIE). In deze inventarisatie wordt gekeken welke (categorieën) gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig zijn, opgenomen zijn in bijlage 1 van de herziene ARIE-regeling.

Daarna dient het bedrijf te toetsen of de hoeveelheden van de in het bedrijf (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen (boven de drempelwaarden) zijn vastgelegd. Een overzicht van deze drempelwaarden is opgenomen in bijlage 1. Wanneer uit inventarisatie blijkt dat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden komen, dan is uw bedrijf ARIE-plichtig en zult u zich moeten melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Mochten de hoeveelheden niet boven de drempelwaarden uit komen, dan is uw bedrijf niet ARIE-plichtig. Wel moet bij deze vaststelling de sommatieregeling toegepast worden, deze is opgenomen in bijlage 1 deel 3.

Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de ARIE? Neem dan gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.