Gelukkig kunnen velen van ons er geen voorstelling van maken, toch geeft 1 op de 10 medewerkers aan zich gediscrimineerd te voelen op het werk. Dit is één van de schokkende uitkomsten van het onderzoek dat verricht is door de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Uit dat onderzoek is namelijk gebleken dat in 2022 maar liefst 10% van de werknemers zich gediscrimineerd heeft gevoeld op het werk. De discriminatie heeft met name betrekking op afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht.

Effect op werknemers

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers discriminatie veelal hebben ervaren doordat op het werk bepaalde opmerkingen werden gemaakt, zij werden genegeerd of werden buitengesloten. Het gevolg hiervan was dat die medewerkers minder mogelijkheid hadden tot een promotie binnen de organisatie, dat zij minder leuk werk mochten verrichten of minder salaris ontvingen. Gelukkig blijkt uit het onderzoek dat discriminatie door het uiten van bedreigingen, geweld of agressief geweld minder vaak voorkomt.

Branches

De branches waarin  het grootste percentage van discriminatie is gemeld, zijn de bedrijfstakken vervoer en opslag. In de bouw en de landbouw hebben werknemers aangegeven naar verhouding juist minder vaak last te hebben van discriminatie.

Gevolgen van discriminatie

Vaak zitten er grote gevolgen aan discriminatie op de werkvloer. Natuurlijk vooral voor de werknemer die zich gediscrimineerd voelt. Het is verschrikkelijk om je niet veilig te voelen op je werk, dit leidt dan ook vaak tot een stijging van het ziekteverzuim, maar ook tot een verziekte werksfeer. Dit heeft weer allerlei gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Het voorkomen van discriminatie is zelfs voor de werkgever wettelijk verplicht en kan dus ook zeker juridische gevolgen hebben voor de werkgever. De werkgever is namelijk verplicht zoals is opgegeven in de Arbeidsomstandighedenwet om; “het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid. De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers”. Hier valt ook het voorkomen van discriminatie onder, binnen de organisatie zou dit dan ook top prioriteit moeten zijn.

Hoe discriminatie voorkomen?

Maar hoe voorkom je dan als werkgever, dat er discriminatie op de werkvloer plaatsvindt. Wij hebben een aantal tips voor u op een rij gezet:

  1. Signaleren

Houd oog binnen de organisatie voor pesterijen, geroddel of ‘geintjes’. Vaak zijn dit de eerste signalen voor beginnende discriminatie.

  1. Vertrouwenspersoon

Zorg er voor dat er binnen de organisatie een vertrouwenspersoon is aangesteld en dat deze ook bekend is binnen de organisatie. Het is belangrijk dat werknemers weten waarvoor en bij wie ze terecht kunnen.

  1. Goede voorbeeld

Niet voor niets luidt het spreekwoord “goed voorbeeld doet volgen”. Het is dan ook van belang dat de werkgever zelf ook het goede voorbeeld geeft. Maak zelf geen ‘grappig’ bedoelde opmerkingen en lach ook niet mee wanneer dergelijke opmerkingen worden gemaakt. Spreek in het laatste geval de ‘grappenmaker’ aan en probeer hierover een gesprek in gang te brengen om discriminatie bespreekbaar te maken.

  1. Beleid

Stel een beleid op, zodat voor alle werknemers helder is welke regels er in het bedrijf gelden ten aanzien van discriminatie. Implementeer in de organisatie dit beleid en controleer regelmatig of iedereen op de hoogte is van dit beleid en of het beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

  1. Meldingen

Neem meldingen die gedaan worden altijd serieus en ondersteun het slachtoffer hierin. Heeft de klacht betrekking op jou als werkgever? Probeer dan een arbeidsconflict te voorkomen en schakel eventueel een externe adviseur in (bijvoorbeeld een mediator) om tot een oplossing te komen.

Wilt u weten wat u kunt doen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen? Of heeft u vragen over een beleid omgangsvormen of een vertrouwenspersoon? Onze adviseurs helpen u graag.