Home » Onze diensten » Opleidingen » Hoogwerker

Hoogwerker

De Arbowet verplicht werkgevers om personeel voorlichting en instructie te geven, zodat de medewerker weet hoe de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden.

Onze hoogwerker training bestaat uit een stuk theorie en praktijk. Na het leren van de theorie kan deze gelijk in de praktijk worden gebracht. In onze training is aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Inspectie voor het gebruik van de hoogwerker
  • Veiligheidseisen ten aanzien van het gebruik
  • Bewustwording van de risico’s en gevaren
  • Bediening van de hoogwerker
  • Praktijkoefeningen

Deze training kan bij u in-company worden gegeven of bij ons op locatie. Na het goed volgen van de training ontvangt de deelnemer een certificaat die een geldigheid heeft van 5 jaar.

Wilt u meer weten over een hoogwerker cursus neem dan contact met ons op.

Zorg dat het veilig is

Wilt u meer weten over de hoogwerkertraining?