Nog altijd weten veel medewerkers die buiten werkzaam zijn niet dat de berenklauw gevaarlijk is en grote verwondingen kan veroorzaken aan het lichaam. Het slechts in aanraking komen met de bladeren van de plant kan grote verwondingen veroorzaken. De plant zelf is niet giftig maar het sap geeft een fototoxische reactie; nadat de huid met het sap in aanraking is gekomen wordt de huid erg gevoelig voor zonlicht.

Na aanraking met de plant duurt het ongeveer 24 uur voordat de eerste verschijnselen zichtbaar worden. Eerst zullen er rode plekken op de huid komen maar uiteindelijk kan het zo ernstig worden dat er zelfs ernstige brandwonden op de huid ontstaan.

Doordat berenklauwen zo gevaarlijk zijn voeren veel gemeentes in Nederland tegenwoordig het beleid om de berenklauw actief te verwijderen en vermeerdering van deze snelgroeiende plant te voorkomen.

Moeten medewerkers toch in de buurt werken van een berenklauw dan is het raadzaam om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

  • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de berenklauw.
  • Draag lichaam bedekkende kleding.
  • Bescherm je ogen met een veiligheidsbril.

Mochten medewerkers toch in aanraking zijn geweest met een berenklauw neem dan de volgende maatregelen:

  • Was, met water en zeep, direct de huid die in aanraking is geweest met de berenklauw.
  • Vermijd een week lang met de aangetaste huid het contact met zonlicht.
  • Is er sprake van blaren, behandel deze dan zoals brandwonden, hier mag ook brandwondenzalf voor gebruikt worden.
  • Raadpleeg in geval van twijfel altijd een huisarts!

Meer informatie

Meer weten over RI&E
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl