Onze klant heeft ieder jaar, in de laatste week van September een veiligheidsdag. Op deze dag van de veiligheid worden alle gebruikelijke bedrijfsactiviteiten stop gezet en staat iedereen stil bij veiligheid op de werkvloer. Het doel van deze dag is het stimuleren van continue verbeteren van de veiligheidsprestaties binnen het bedrijf. 

Tijdens deze veiligheidsdag wordt een veiligheidsfilm getoond en wordt er gesproken over één specifiek veiligheidsonderwerp. Dit jaar was het thema “Line of fire” (gevarenzone). Hierbij werd gesproken over de bewustwording dat voordat werkzaamheden uitgevoerd worden er altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd dient te worden en dat hierbij stil gestaan moet worden door de werknemer dat als het mis gaat en er komen onverwacht energieën vrij dat de werknemer in een veilige positie staat zodat de werknemer niet geraakt kan worden.

Ikas mocht op de veiligheidsdag een presentatie houden, hoe medewerkers de “Line of fire” kunnen herkennen. Dit is door ons gedaan door het tonen van foto’s die op het project zijn gemaakt. Foto’s van situaties waar werknemers veelal dagelijks aan voorbij lopen. Voor de klant en voor ons was de veiligheidsdag een geslaagde dag!