Sinds 1 januari 2021 is de EU-verordening (EU2020/878) aangescherpt. Deze aanscherping heeft gevolgen hebben voor uw gevaarlijke stoffen administratie. Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van voor januari 2021 voldoen daarmee niet meer aan de eisen en zullen moeten worden vervangen. Alle VIB’s van voor deze datum zullen moeten worden gecontroleerd. Inspectiediensten controleren de geldigheid van veiligheidsinformatiebladen.

Helaas hebben nog niet alle leveranciers de VIB’s geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen die voor 1 januari 2023 moest zijn doorgevoerd:

  • Producten die een hormoon verstorende stof bevatten zullen moeten worden benoemd en gespecificeerd.
  • Teksten op het VIB moeten helder zijn en mogen niet meer misleidend zijn. Er mogen alleen concrete teksten gebruikt worden.
  • Bevat een product een nano vorm, dan zal deze moeten worden benoemd en gespecificeerd.

Het is een wettelijke verplichting dat een leverancier het VIB goed invult. Daarnaast is het ook belangrijk, want wanneer er informatie niet klopt of ontbreekt, dit gevaar kan opleveren voor medewerkers. De Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een tool ontwikkeld, VIB-check, waarbij gecontroleerd kan worden of een veiligheidsinformatieblad voldoet aan de belangrijkste eisen.

Heeft u vragen over veiligheidsinformatiebladen of over gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.