EU-raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening machine producten. De voorgestelde wetgeving zet de Machinerichtlijn uit 2006 om in een verordening.

 Doordat er steeds meer nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, blijkt dat dit onvoldoende is gedekt door het huidige toepassingsgebied van de machinerichtlijn. Machines die niet langer worden geacht een hoog risico op te leveren moeten uit de lijst worden geschrapt en nieuwe machines zullen in de lijst moeten worden opgenomen. Er is overeengekomen om de huidige lijst van machines met een hoog risico met verplichte conformiteitsbeoordeling door derden in twee delen op te splitsen. Volgens de overeenkomst zal deze verplichting vervolgens gaan gelden voor slechts zes categorieën machines. Voor het merendeel van de categorieën producten mogen fabrikanten zelf kiezen om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren.

Digitaal documenteren
In de verordening wordt ook ruimte gegeven voor het opstellen van digitale documentatie. Indien gewenst blijft ook papieren documentatie toegestaan. Er is overeengekomen dat:

  • Digitale gebruiksaanwijzingen de standaardoptie zijn.
  • Papieren gebruiksaanwijzingen bij de aankoop beschikbaar moeten blijven voor wie geen toegang heeft tot een digitaal exemplaar.
  • Bij elk product basisinformatie moet worden verstrekt over de veiligheid.

Implementatie
De richtlijn die omgezet wordt in een verordening, zal dan gezien het rechtskader rechtstreeks van toepassing zijn in alle lidstaten van de EU. Het voorlopig akkoord moet nog door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd. Zodra deze verordening formeel is aangenomen, hebben de lidstaten 42 maanden de tijd om de nieuwe regels in te voeren.

Wilt u meer weten over CE-markeringen of heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.