Er worden voor het parkeren van voertuigen steeds vaker parkeergarages gebouwd. Een parkeergarage kan een losstaand bouwwerk zijn, maar kan ook een onderdeel zijn van een groter bouwwerk. In de parkeergarages zien we een steeds grotere variatie aan verschillende voertuigen. De voertuigen kunnen rijden op benzine, diesel, LPG of elektriciteit. Dit maakt dat het beoordelen van de brandveiligheid erg complex is geworden. Gebleken is dat het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) hier onvoldoende in voorzien.

Naar aanleiding van deze conclusie heeft de overheid besloten om een nieuwe norm hiervoor te ontwikkelen. De conceptversie van de NEN 6067 is inmiddels gepubliceerd. In deze norm zijn bepalingsmethoden opgenomen waarmee de brandveiligheid kan worden beoordeeld van een parkeergarage met een brandcompartiment welke groter is dan de prestatie-eisen, zoals omschreven in het Bouwbesluit. In de conceptnorm wordt ook rekening gehouden met parkeergarages waarbij volgens het BBL een automatische blusinstallatie verplicht is. Juist deze garages hoeven op basis van de nieuwe norm niet meer te worden opgedeeld in compartimenten met een maximale grootte van 1.000 m2 

Heeft u vragen over de NEN 6067? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.