We berichtten al eerder dat de asbestregels in Nederland gaan veranderen. Sinds 2018 wordt er in Nederland gewerkt aan het wijzigen van de huidige asbestregels. De EU heeft nu nieuwe regels geïntroduceerd ten aanzien van de meetmethoden en het vergunningensysteem. Nederland is verplicht deze nieuwe regels voor 21 december 2025 te implementeren in de Nederlandse wetgeving.

Er zal nu onderzocht moeten worden wat er gaat gebeuren met de wijzigingen in de asbestregels die al waren opgesteld. De nieuwe EU-regels brengen een aantal belangrijke veranderingen met zich mee:  

  • De toegestane hoeveelheid asbestdeeltjes per kubieke meter lucht zal worden verlaagd van 100.000 naar 10.000 vezels in een 8-uurs gewogen gemiddelde.
  • Metingen van asbestvezels zullen moeten worden uitgevoerd (na een overgangstermijn) via elektronenmicroscopie; bedrijven kunnen dan kiezen tussen twee grenswaardes (meetmethode TEM of SEM).
  • Er zal een publiek vergunningensysteem worden geïntroduceerd. Van werkgevers wordt verwacht dat ze mogelijk asbesthoudend materiaal identificeren. Daarnaast komt de prioriteit te liggen op het saneren. 

Deze nieuwe regels gaan -naar verwachting- de nodige impact hebben op de voorgestelde gewijzigde asbestregelgeving. Totdat de nieuwe regelgeving van kracht wordt, zal de huidige Arboregelgeving van kracht blijven. Het is in ieder geval duidelijk dat de asbestregelgeving niet zal worden veranderd voor 1 juli 2024. 

Heeft u vragen over asbest of over de regelgeving? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.