Ieder jaar analyseert het RIVM incidenten die plaatsvinden bij bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken; de zogeheten BRZO bedrijven. In deze analyse wordt gekeken naar de aard, de omvang en de oorzaak van deze incidenten.

De opgestelde rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om incidenten te analyseren die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Uit de recente analyse is gebleken dat veel incidenten voorkomen hadden kunnen worden. Soortgelijke uitkomsten zien we bij arbeidsongevallen, daarom is het  van groot belang dat bedrijven leren van incidenten en maatregelen gaan nemen om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wilt u advies over welke maatregelen er genomen kunnen worden? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.