Als organisatie geloven wij dat er medewerkers zijn die een extra steuntje in de rug nodig hebben of alleen een stukje extra vertrouwen nodig hebben. Wij bieden als bedrijf deze mensen graag een mogelijkheid tot een leuke baan. Wij zijn dan ook blij dat er steeds meer bedrijven deze mogelijkheden willen bieden. Maar wat betekend dit nu voor een bedrijf om deze werknemers een functie te bieden en welke andere zaken moeten hiervoor geregeld worden. Wij leggen het graag aan u uit.

In Nederland kennen wij twee soorten (erkende) arbeidsbeperkingen:

 • Een arbeidshandicap, dit kan iemand zijn die psychische, lichamelijke of zintuigelijke aandoeningen heeft waardoor hij of zij geen reguliere baan kan hebben. Hierbij kan gedacht worden aan autisme/ADHD, slechthorendheid, een spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom of rugklachten.
 • Psychosociale problematiek, dit kan tot gevolg hebben dat iemand moeite heeft om een reguliere baan te vinden vanwege psychosociale problemen. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat iemand langdurig werkloos is, een trauma heeft, een verslavingsverleden of te maken heeft (gehad) met zware financiële problemen.

Wanneer iemand deze beperkingen heeft, betekent dat zeker niet dat diegene niet meer kan werken. Onze eigen ervaring is juist dat deze werknemers super gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan binnen een organisatie. Wat belangrijk is al werkgever, om op zoek te gaan naar wat de specifieke talenten zijn van de werknemer en kijken hoe deze maximaal kunnen worden benut.  

Het bieden van een werkplek aan iemand met een arbeidsbeperking kan natuurlijk een onderdeel zijn van een sociaal beleid wat binnen een bedrijf wordt gevoerd. Maar het kan zoveel meer zijn dan alleen een beleid, wij noemen graag de voordelen:

 • Zorgt voor diversiteit op de werkvloer, doordat medewerkers met een arbeidsbeperking soms een ander gezichtspunt hebben komen er nieuwe inzichten en worden medewerkers gestimuleerd om zaken van een ander gezichtspunt te bekijken, vastgeroeste denkpatronen worden daardoor sneller doorbroken.
 • Het laat zien als bedrijf dat je echt maatschappelijk betrokken bent, iedereen krijgt gelijke kansen binnen het bedrijf en daarbij komt dat je ook nog bijdraagt aan een duurzame arbeidsmarkt.
 • We noemde het al eventjes maar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn over het algemeen enorm gemotiveerd en willen als geen ander een plek op de arbeidsmarkt vervullen. Omdat het vinden van een baan voor hen geen vanzelfsprekendheid is zijn het trouwe en loyale medewerkers die bereid zijn om zelf te investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en training.
 • Als werkgever kun je profiteren van verschillende regelingen en subsidies, wij noemen er een aantal:
  • Loonkostensubsidie; omdat de mensen met een arbeidsbeperking soms minder productief kunnen zijn kan de werkgever een loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Loonkostensubsidie is er voor bedoeld om de werkgever te compenseren voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimum loon.
  • Wanneer een werkplek aangepast moet worden voor een werknemer met een handicap dan kan de werkgever in aanmerking komen voor een vergoeding aanpassing werkplek. Voor de aanpassing kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een traplift of deuren die vanzelf opengaan of een aangepast bureau of stoel.
  • Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen kunnen in aanmerking komen voor een no-risk polis. Hierdoor loop je als werkgever minder risico wanneer de betreffende medewerker ziek wordt.
  • Als werkgever kun je ook gebruik maken van loonkostenvoordelen. Het gaat specifiek hierbij om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.
  • Het is raadzaam om een jobcoach binnen de organisatie te hebben, dit kan een eigen medewerker zijn of een ingehuurde externe jobcoach. Een jobcoach kan de werkgever en de werknemer ondersteunen in het geschikt maken van werk.
 • Nieuwe medewerkers werken graag bij een organisatie met een sociaal gezicht en waarbij ruimte is voor iedereen en rekening wordt gehouden met beperkingen of culturele gewoontes. Het werken voor een bedrijf waarin iedereen gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt, voelt goed en dit vergroot de betrokkenheid en vermindert het verloop. Daarbij komt als voordeel dat het ook nog eens de reputatie van het bedrijf versterkt.
 • Het klinkt misschien vreemd, maar de kwaliteit van de organisatie kan omhoog gaan doordat taken herschikt worden om werkzaamheden te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierdoor hebben ook de bestaande medewerkers de tijd en mogelijkheid om meer tijd te besteden aan werkzaamheden waar zij het beste in zijn.

Kortom genoeg argumenten om een medewerker met een arbeidsbeperking een kans te bieden!