Het kabinet heeft een eerste stap gezet naar het invoeren van een verplicht certificeringstelsel voor uitzendbureaus. Aanleiding hiervoor zijn de vele malafide uitzendbureaus die de regels omzeilen en misbruik maken van arbeidsmigranten.

Het komt regelmatig voor dat arbeidsmigranten onder schrijnende omstandigheden werken en leven in Nederland. Dit alles levert de uitzendbureaus een groot financieel gewin op, doordat zij goedkoper zijn dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen, verdienen zij extra geldt aan het uitbuiten van arbeidsmigranten.

Om misstanden tegen te gaan is het kabinet van plan om vanaf 2025 een verplicht certificeringstelsel in te voeren. Het doel is hierbij om de arbeidskrachten te beschermen en malafide organisaties zo snel mogelijk te kunnen stoppen. Wanneer de regels voor alle partijen gelijk zijn is er sprake van een gelijkwaardige concurrentiepositie.

Bron: Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus (nieuwsszw.nl)