Mensen die werkten met schadelijke stoffen en daardoor ziek zijn geworden, kunnen vanaf 1 januari 2023 aanspraak maken op een eenmalige vergoeding. De regeling start met drie beroepsziekten, te weten longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte’.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) meldt maandag schriftelijk aan de Tweede Kamer: “Deze regeling biedt deze slachtoffers middels een eenmalige financiële tegemoetkoming een maatschappelijk erkenning voor hun beroepsziekte.”

Patiënten die kampen met een van de genoemde beroepsziekten moesten even wachten op compensatie. De speciale regeling had namelijk op 1 juli moeten ingaan, maar werd uitgesteld. Partijen die de regeling moesten uitvoeren riepen op te wachten om aanvragen van slachtoffers “snel, zorgvuldig en laagdrempelig af te handelen”.

De minister noemt het positief dat er met de regeling “eindelijk een tegemoetkoming komt voor slachtoffers van longkanker door asbest”. Deze groep valt buiten de huidige compensatieregeling voor asbestslachtoffers. Voor mensen met de ‘schildersziekte’ was er al een regeling. Die wordt nu voortgezet. Ook wordt deze groep uitgebreid met zzp’ers, meldt Van Gennip.

Wanneer de compensatieregeling eenmaal op gang is, en duidelijk is “dat dit verantwoord kan”, worden geleidelijk meer beroepsziekten toegevoegd, schrijft Van Gennip.