Regelmatig krijgen wij vragen als; “Is een keuring nou wel nodig?” en “Kunnen wij dit zelf niet?”

Op deze vragen duiken wij graag wat dieper in. Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen is het misschien goed om even terug te gaan naar het begin; Wat is het doel van een keuring? In beginsel is een keuring bedoeld om zeker te stellen dat een arbeidsmiddel zich in een goede staat bevindt en geen letsel en/of schade kan veroorzaken aan de gebruiker van het arbeidsmiddel. Wanneer we dit doel voor ogen houden is ook meteen duidelijk dat het van groot belang is dat een keuring of inspectie op een juiste manier wordt verricht.

Een goede keuring wordt verricht door goed opgeleide keurmeesters die ook vakinhoudelijk (praktijkervaring) goed op de hoogte zijn van de werking en veiligheidsvoorzieningen van de arbeidsmiddelen die zij moeten keuren. Met alleen het volgen van een dagcursus of training voldoe je als keurmeester niet aan de vereisten die gesteld worden.

Het verrichten van een kwalitatief goede keuring neemt de nodige tijd in beslag. Afhankelijk van het soort arbeidsmiddel wordt een specifiek keuringsproces gevolgd. Vervolgens wordt iedere keuring gedocumenteerd en volgt er bij goedkeuring een rapportage of een certificaat. Met deze documenten wordt aangetoond dat de arbeidsmiddelen op het moment van de keuring en inspectie voldeden aan de eisen die aan het specifieke arbeidsmiddel worden gesteld. Na goedkeuring kunnen werknemers veilig gebruik maken van het arbeidsmiddel.

In de wet- en regelgeving wordt een jaarlijkse keuring gezien als een minimale vereiste. De daadwerkelijke frequentie van keuringen dient bepaald te worden in de bedrijfseigen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Wanneer er gewerkt wordt met risicovolle arbeidsmiddelen kan het noodzakelijk zijn om deze frequentie te verhogen naar meerdere malen per jaar.

Het uitgangspunt van een keuring of inspectie is dus om een arbeidsmiddel zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Zorgwekkend is wel dat er nog altijd partijen zijn die de keuring niet op de juiste manier uitvoeren zoals wettelijk is vereist en gewoon maar een stickertje plakken op een arbeidsmiddel. Wat is dan een keuringssticker waard? Maar bovenal is dan de vraag wat is de gezondheid  en veiligheid van de medewerker waard?

Meer informatie

Meer weten over RI&E
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl