Met ingang van 1 januari 2022 hebben opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als een verplichting opgenomen in de door hun op de markt gezette aanbestedingen en opgestelde contracten.

Ondanks dat er veel wet- en regelgeving is omtrent het veilig werken in de bouw zijn er jaarlijks nog te veel ongevallen en onveilige situaties. Uit onderzoek komt steeds weer naar voren dat één van de meest voorkomende factoren die leidt tot een ongeval of onveilige situatie, onveilig gedrag en houding is. Er moet dus iets gedaan worden aan veiligheidsbewustzijn.
Als basis zal hiervoor de Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) worden gehanteerd.

De Veiligheidsladder is een methodiek om het veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De bedoeling is dat, in tegenstelling tot andere certificeringen zoals VCA laten ook de opdrachtgevers zich certificering. Het doel hiervan is een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor veiligheid in de gehele sector. Deze gezamenlijke afspraak heet: Veiligheid in aanbesteding.
In de aanbestedingen en de contracten van de GCVB-ondertekenaars zal worden gevraagd om een bewijs van trede twee op de veiligheidsladder. Hier zal iedereen aan moeten voldoen; opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus.

Wanneer uw organisatie wil werken of al werkt voor een bedrijf die aangesloten is bij de GCVB dan dient u als organisatie ook de Veiligheidsladder te behalen.

Wilt u meer weten over de Veiligheidsladder neem dan vrijblijvend contact met ons op.