Wanneer er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen dan is het goed om te weten dat de Nederlandse Arbeidsinspectie het beleid ten aanzien van sanctioneren van het ontbreken van het gevaarlijke stoffen deel in de risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) heeft aangepast.

Voorheen gaf de Nederlandse Arbeidsinspectie bij het ontbreken van dit deel eerst een waarschuwing. Vanaf heden zal de Nederlandse Arbeidsinspectie direct een boete opleggen van € 500,- wanneer de volgende hoofdstukken in uw RI&E ontbreken:

  • De aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of medewerkers daadwerkelijk met deze stoffen werken.
  • Welke gevaarlijke stoffen werknemers (kunnen) worden blootgesteld, wat de gevaren van de stoffen zijn en in welke situaties en op welke wijze deze blootstelling zich kan voordoen.
  • Wat het blootstellingsniveau van de gevaarlijke stoffen is.
  • Geen gebruik gemaakt van geschikte genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes bij het vaststellen van het blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen.
  • Bij de beoordeling van het blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen zijn bepaalde aspecten niet meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aan informatie over veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof volgens wettelijke voorschriften moet worden verstrekt. Of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers (kunnen) worden blootgesteld.

Het inventariseren en vastleggen van gevaarlijke stoffen kan een tijdrovende maar vooral ook lastige klus zijn. Heeft u hulp nodig bij het inventariseren van de gevaarlijke stoffen en wilt u in kaart brengen wat het blootstellingsrisico is voor uw medewerkers neem dan contact met ons op.