Gisteren heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 1 op 8 werknemers ervaart werk als gevaarlijk (cbs.nl)  gepubliceerd. Hieruit is naar voren gekomen dat maar liefst 1 op de 8 werknemers zijn of haar werkzaamheden als gevaarlijk ervaart. Van de medewerkers die aangeven dat hun werk gevaarlijk is, heeft ruim 9% een arbeidsongeval gehad.

Dit zijn schokkende cijfers, zeker als we weten dat werkgevers er verantwoordelijk zijn dat medewerkers op een veilige en verantwoordelijke manier de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het is belangrijk voor werkgevers om te weten welke risico’s zich kunnen voordoen in de organisatie. Een middel om deze risico’s te inventariseren is het uitvoeren van een wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uit de RI&E volgt een plan van aanpak, in het plan van aanpak worden maatregelen opgenomen om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken en te beheersen.

Onterecht bestaat bij sommige werkgevers het beeld dat alleen werkgevers van medewerkers die hoog risicovolle (gevaarlijke) werkzaamheden uitvoeren zoals in de bouw en  industrie een RI&E dienen op te stellen. Iedere werkgever is echter verplicht om een actuele RI&E van zijn organisatie te hebben.

Wilt u ook weten welke risico’s zich binnen uw organisatie kunnen voordoen en hoe u deze risico’s kunt beheersen neem dan contact met ons op!