Na 24 jaar met hart en ziel te hebben gewerkt in Ikas is het tijd om het stokje over te geven aan een nieuwe generatie. Oprichters van Ikas Reitze en Nicky Dijkstra hebben besloten om met pensioen te gaan. Al enige tijd is de dagelijkse bedrijfsvoering in handen van dochter Alette van de Berg- Dijkstra. Vorig jaar hebben wij in beperkte kring door corona al het afscheid gevierd van Nicky Dijkstra. Afgelopen vrijdag hebben wij gezamenlijk met het team de pensionering van Reitze Dijkstra gevierd. Beide kunnen nu lekker van hun welverdiende pensioen gaan genieten!