Helaas is pesten niet enkel iets wat voorkomt op scholen, maar op de werkvloer is er ook veel sprake van. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van alle werkenden weleens in aanraking komt met pestgedrag. Onder pestgedrag wordt verstaan treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk.

Behalve dat pesten op de werkvloer onacceptabel is, is het een grote veroorzaker van ziekteverzuim. Het gaat daarnaast ook ten koste van de sfeer en het werkplezier. Werknemers raken gedemotiveerd en functioneren slechter. Genoeg redenen om als werkgever hier hard mee aan de slag te gaan om pesten op de werkvloer te voorkomen.

Arbowetgeving

Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te nemen wanneer pestgedrag wordt geconstateerd. Sinds 1994 is pesten opgenomen in de Arbowet. De werkgever moet een beleid voeren en werknemers beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Volgens de Arbowet vallen onder agressie en geweld, voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Pestgedrag valt dus onder een vorm van agressie van geweld.

Taboesfeer

Het toegeven dat je op werk wordt gepest, is voor veel werknemers nog erg lastig. Vaak schamen slachtoffers zich, zoeken vaak de schuld bij zichzelf en durven dit niet bespreekbaar te maken met hun leidinggevende. In sommige gevallen is het zelfs de leidinggevende die pest. Een eerste stap om pesten te voorkomen, is het bespreekbaar maken van dit gedrag.

Landelijke dag tegen pesten

Een mooi moment om pesten te bespreken is tijdens de landelijke dag tegen pesten. Hiervoor zijn mooie informatiecampagnes ontwikkeld. Welke een goede aanleiding zijn om het ongewenste gedrag pesten gezamenlijk te bespreken en slachtoffers aan te sporen om pestgedrag te melden indien daar sprake van is.  

Wilt u meer weten over pesten op de werkvloer en de Arbowet of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.