Pesten klinkt misschien als iets wat alleen op de basis- en middelbare school voorkomt, helaas is het tegendeel waar. Pesten op de werkplek komt ook regelmatig voor. Deze Landelijke Dag tegen Pesten is een goed moment om hierbij stil te staan, bewustzijn te creëren en binnen de organisatie na te denken over het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. De gevolgen van pestgedrag zijn vaak ingrijpender dan men denkt.

Pesten valt in de Arbowetgeving onder de verzamelnaam psychosociale arbeidsbelasting en de werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

  • Het opstellen en uitvoeren van een duidelijk beleid tegen pesten;
  • Het bevorderen van de communicatie over dit onderwerp, maak het bespreekbaar binnen de organisatie;
  • Trainingen organiseren in het herkennen van pestgedrag, conflictbeheersing en communicatie;
  • Pestgedrag ontmoedigen binnen de organisatie en zorgen dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven. 

Heeft u vragen over psychosociale arbeidsbelasting of omgangsvormen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.