In veel landen om ons heen wordt op 1 mei de Dag van de Arbeid gevierd.
De Dag van de Arbeid is in veel Europese landen een officiële feestdag van de socialistische en communistische arbeidsbeweging en tijdens deze dag viert men de strijd om betere arbeidsomstandigheden.

1 Mei is in Nederland geen feestdag maar ondanks dat wel een goed moment om stil te staan bij de arbeidsomstandigheden. Regelmatig staat bij ons in de krant dat werknemers blootgesteld worden aan slechte arbeidsomstandigheden. Vaak hebben deze slechte omstandigheden betrekking op de directe veiligheid van medewerkers.

Zo hebben wij in Nederland de Arbeidstijdenwet (ATW) waarin is vastgelegd hoeveel uur medewerkers mogen werken, op hoeveel pauze zij recht hebben en hoeveel rust zij nodig hebben om voldoende te herstellen van hun werkzaamheden. Helaas overtreden veel werkgevers deze wetgeving. Te veel werken zonder pauze kan leiden tot concentratieproblemen waardoor sneller ongevallen kunnen plaatsvinden.

Het is daarom belangrijk om binnen de organisatie aandacht te hebben voor goede arbeidsomstandigheden. Een belangrijk middel om de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie in kaart te brengen is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

In de door ons uitgevoerde RI&E komen onder andere zaken als personeelsbeleid, mindervalide medewerkers en arbeidstijden uitvoerig aan bod. Zo weet de werkgever precies waar nog aandachtpunten zijn en welke verbetermaatregelen er doorgevoerd kunnen worden om de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers te verbeteren. 

 

Meer informatie

Meer weten over RI&E
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl